Οικονομικά Στοιχεία

 

 

Ισολογισμός 2017

Κατεβάστε τον ισολογισμό κάνοντας κλίκ εδώ και την κατάσταση αποτελεσμάτων εδώ.

 ------

Ισολογισμός 2016

Κατεβάστε τον ισολογισμό κάνοντας κλίκ εδώ.

 ------

Ισολογισμός 2015

Κατεβάστε τον ισολογισμό κάνοντας κλίκ εδώ.

 ------

Ισολογισμός 2014

Κατεβάστε τον ισολογισμό κάνοντας κλίκ εδώ.

 ------

Ισολογισμός 2013

Κατεβάστε τον ισολογισμό κάνοντας κλίκ εδώ.

 ------

Ισολογισμός 2012

Κατεβάστε τον ισολογισμό κάνοντας κλίκ εδώ.

 ------